Ritme

Het dagritme is een afwisseling van inademing en uitademing — een inspannen en een ontspannen. Dat wil zeggen dat het kind de tijd krijgt om de opgedane ervaringen te verwerken.