Visie de Karbonkel

Visie
Antroposofie vormt de basis van onze werkwijze. Ieder kind is welkom!

De Peuter
De peuter zet zijn eerste stapjes naar bewustwording van zichzelf en naar zijn/haar relatie met de buitenwereld. Het kind gaat “Ik” zeggen en is langzamerhand in staat om relaties aan te gaan met andere kinderen. Wij bieden de kinderen een veilige en rustige omgeving waar hun een ruime “oefensituatie” aangeboden wordt met veel ritme en regelmaat, maar ook de nodige afwisseling.

Ritme
Ritme is zeer belangrijk voor een kind. Zowel het jaarritme als het dagelijkse ritme. Het jaarritme beleven de kinderen door het vieren van de Jaarfeesten. De Jaarfeesten hangen samen met het ritme van de zon, maan en sterren ten opzichte van de aarde.  Deze gebeurtenissen hebben invloed op de natuur en alles wat op aarde leeft; dus ook op het kleine kind, dat als van zich zelf met deze ritmische processen verbonden is. Ieder feest vraagt een andere voorbereiding en wil ons iets anders laten beleven.

Het dagritme is een afwisseling van in- en uitademing; een in- en ontspannen. Dat wil zeggen dat het kind de tijd krijgt om de opgedane ervaringen te verwerken.

Vrije spel
Spelen is de wereld verkennen. Je zelf leren kennen. Je eigen grenzen en de grenzen van een ander. Spel is een scheppende activiteit.
Op een zo veelzijdige mogelijke wijze willen wij mogelijkheden scheppen die het zich ontwikkelende kind kan benutten.

Natuurlijke materialen
Wij maken zo veel mogelijk gebruik van natuurlijke materialen. Materialen die de fantasie prikkelen en opbouwend werken en waarmee het kind vrij mag spelen. Aan al deze materialen kan het kind zijn zintuigen ontwikkelen.

Houding leidsters
Een open houding die meer een vraag is: “Wie ben jij? Wat wil jij? Wat kom je hier doen? En wat kunnen wij doen om jou daarbij te helpen?
Met deze houding kan het wezen, de individualiteit van het kind zich tonen en is het vrij om zich zelf en zijn talenten te ontplooien.

Respect hebben voor het kind en vertrouwen hebben dat ze op hun eigen wijze en in hun eigen tempo een volgende stap in hun ontwikkeling maken. Uiteraard dagen we hen wel uit om nieuwe dingen te proberen, hun grenzen te verleggen en nieuwe gebieden te verwerven